Project Description

Zmień swoje myśli, a zmienisz swój świat.

Norman Vincent Peale

Nauka nie kończy się wraz z zakończeniem obowiązkowej edukacji szkolnej. Uczymy się przez całe życie, świadomie lub nie. Zdobywanie kolejnych umiejętności, poszerzanie swojej wiedzy daje wszechstronne korzyści. W zależności od tego, jaką drogę obierzemy, na jakiego typu zajęcia się zdecydujemy, możemy zwiększyć szanse na rynku pracy, lepiej poznać siebie i swoje potrzeby lub rozwijać zainteresowania. Szkolenia i kursy mogą być traktowane jako środek do osiągnięcia jakiegoś konkretnego celu lub nieść w sobie wartość autoteliczną.

Pogłębianie wiedzy może być nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne, dlatego jesteśmy zwolennikami wszechstronnego zdobywania umiejętności. Zachęcamy do kontaktu nie tylko tych, którzy chcieliby się rozwijać. Zapraszamy również firmy szkoleniowe, by skorzystały z naszego wsparcia i z naszym udziałem organizowały warsztaty i kursy z różnych obszarów.

POZOSTAŁE NASZE AKTYWNOŚCI